Sněžka Residence Pec pod Sněžkou

Návrh volně navazuje na původní budovu z roku 1908: Zděná stavba, 3 nadzemní podlaží, 2 podzemní podlaží, hlavní vstup z jihu do úrovně prvního podzemního podlaží. Zajímavým prvkem jsou 3 dřevěné, výrazně prosklené rizality a patrová přístavba z dvacátých let minulého století.

Původním záměrem bylo zachovat stěny a pokud možno i stropy a střechu. Bohužel provedený stavebně technický průzkum ukázal vážné statické nedostatky původních nosných konstrukcí. Případná sanace by byla extrémně drahá a neefektivní. Po dohodě s investorem, stavebním úřadem a zástupci města Pec pod Sněžkou byla dohodnuta demolice nosných částí objektu a jejich nahrazení konstrukcemi novými, které budou respektovat původní objem i architekturu z počátku minulého století.
Pieta k původnímu objektu „Krakonoš“ se jeví jako nejlepší přístup k rekonstrukci v esteticky velice náročném prostředí Pece pod Sněžkou. Jedním z důvodů pro toto rozhodnutí byl fakt, že se dochovala původní fotodokumentace historického objektu.
Budova má 3 nadzemní podlaží, 2 podzemní (ale každé s možným únikem na volný terén).
Návrh je rekonstrukcí (replikou) objektu z roku 1908 s přístavbou ze dvacátých let minulého století.

Výtvarné řešení respektuje původní architekturu i tvarosloví.
Hlavní vstup do objektu je v úrovni 1.PP – z jižní strany. Druhý vstup je z mezipodesty hlavního schodiště mezi. 1.PP a 1.NP. Některé byty mají možnost výstupu na terén přes francouzská okna (1.PP a 2.PP).
Budova obsahuje 14 bytových jednotek.
Objekt je umístěn do strmého východního svahu, jedná se o solitér s výhledy do všech světových stran. Nejatraktivnější pohledy skýtá východní strana (do údolí), na tuto stranu jsou přednostně orientovány obývací pokoje.
Novinky
Kovárna Pec pod Sněžkou
5. červenec 2016

Nový horský dům v centru Pece pod Sněžkou

Více
Městský bazén a ubytování v Peci pod Sněžkou
26. duben 2015

Studie městského bazénu, parkoviště a ubytování v centru Peci pod...

Více