Pension Post

Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Návrh samozřejmě respektuje regulaci stanovenou v aktuálním územním plánu Pece pod Sněžkou. Nejdůležitější je pro nás stavební čára, která upravuje uliční frontu. Budoucí náměstí se pro návštěvníky vějířovitě od východu rozevírá a bude mít tvar trojúhelníku. Tím se posouvá geometrie i význam náměstí (původně jen autobusové nádraží).

Nový bytový dům: Pension Post je navržen jako klasický městský dům do horského střediska. Parkoviště je v suterénu. Nájezd do parkoviště je v nejméně rušícím místě (vzadu). Přízemí je maximálně prosklené a obsahuje kavárnu – restauraci, která se ve vhodných časech bude svou terasou otevírat na náměstí. Je jasné, že kaváren a restaurací je v Peci mnoho, ale „Penzion Post“ a jeho „Café Post“ bude mít přeci jen význačnou polohu na náměstí, takže při zajímavém interiéru a při kvalitním provozovateli o jeho budoucnost nemáme strach. Zbytek přízemí patří vstupu do domu, sklepním kójím, technickému zázemí a 2 bytovým jednotkám. Ostatní patra patří dvaceti bytům. Součástí návrh Pensionu Post jsou veřejné toalety.

 

Architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Jednoduchý klasický horský dům: na kamenný sokl navazuje prosklený parter s možností textilních markýz kryjících venkovní posezení na terase. Od úrovně 2. nadzemního podlaží používáme pouze modřínové olejované dřevo. Střecha opět jednoduchá, sedlová, s šedočerným falcovaným plechem. Výrazným prvkem bude prosklený východní a západní štít v úrovni podkroví. Jednoduchý tvar střechy narušují jen vikýře podél severní a jižní strany. Součástí středového vikýře na jižní straně je balkón.  

Kompozici tmavých rámů oken s přírodním dřevem doplňují balkóny s prkenným zábradlím.

Novinky
Infocentrum Roudnice nad Labem
12. březen 2019

Přestavba masny na turistické infocentrum

Více
Revitalizace centra Pece pod Sněžkou
12. březen 2019

Bulvár na místo parkoviště a točny autobusů.

Více
Územní studie veřejných prostranství Roudnice nad Labem
11. březen 2019

Řešíme zadaná veřejná prostranství ve městě Roudnice nad Labem a...

Více