Kovárna, Pec pod Sněžkou

Místo:
Pozemek je přístupný přímo z veřejné pozemní komunikace, je orientován na východní stranu s výhledem přehradu a lesnaté svahy (Větrník a Karlov).

Architektura:

Motto projektu je nenásilná, přirozená architektura, která jednoznačně vychází z tradičního pojetí krkonošského městského polyfunkčního domu s přímou vazbou na veřejné prostranství centra horského města. Archetypem pro Kovárnu nám slouží například penziony typické pro Jánské Lázně. Odkaz na tradiční regionální architekturu jsou v návrhu patrné a plně se k nim hlásíme. Architektonickou formou Kovárny chceme potvrdit konverzi současného parkoviště na příjemný horský bulvár. V návrhu zachováváme tradiční objem a osvědčené členění domu na obchodní (kamenný a prosklený) parter, dřevěné „tělo“ a na jednoduchou plechovou střechu. Architektonický detail, zacházení se dřevem a materiály budou současné a moderní!

Technický popis:

Stavba má jeden suterén, který bude sloužit pro parkování osobních automobilů uživatelů domu a pro uskladnění například lyží, horských kol atd.  Součástí suterénu je také technická místnost sloužící zejména pro přípojky technických sítí.

Přízemí je z poloviny vyhrazenou službám – toast baru (bufetu, pekárně, kavárně), který navazuje na velmi rušný veřejný prostor parkoviště pro lanovku na Sněžku. Bufet by měl nabízet čerstvé pečivo, sendviče v biokvalitě, káva atd. Bufet má oddělený vstup pro zákazníky a vstup servisní. Jižní polovina přízemí již obsahuje 4 bytové jednotky.

Stavebně technologické řešení:

Částečně vyztužené základové betonové pasy, suterén a části přízemí s přiléhajícím terénem z betonových tvárnic (výztuž, prolévané betonem). Část svislých konstrukcí 1.PP a 1.NP tvoří železobetonové sloupy. Hlavními svislými konstrukcemi běžných podlaží jsou keramické bloky (Porotherm). Krov jednoduchý, vaznicová soustava, vaznice jsou uloženy na nosných stěnách.

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými předepjatými panely (Spiroll).

Balkóny tvoří samonosné tesařské dřevěné konstrukce.

Fasádní plášť přízemí je tvořen stěnou z keramických bloků (Porotherm) zateplenou extrudovaným polystyrénem, odvětrávanou mezerou a přizdívkou z přírodního kamene, alternativně přizdívkou z betonových tvárnic a obkladem z přírodního kamene.

Fasáda běžného podlaží je tvořena stěnami z keramických bloků se zateplením deskami z minerálních vláken a dřevěným obkladem (modřín). Finální povrch dřevěné fasády bude bezbarvý olejový fasádní nátěr.

Okna budou modřínová s drásaným povrchem, s bílou lazurou.

Střešní krytina bude plechová, falcovaná, odstín šedočerný.

Objekt bude mít centrální ohřev TUV a centrální kotelnu (plyn).

Novinky
Kovárna Pec pod Sněžkou
5. červenec 2016

Nový horský dům v centru Pece pod Sněžkou

Více
Městský bazén a ubytování v Peci pod Sněžkou
26. duben 2015

Studie městského bazénu, parkoviště a ubytování v centru Peci pod...

Více