Projekty

Součástí dodávky našeho ateliéru jsou veškeré služby související s projekty pozemních staveb:

Architektonické a stavebně technické řešení
Stavebně konstrukční část
Požárně bezpečnostní řešení
Technika prostředí staveb
- Zařízení pro vytápění staveb
- Zařízení pro ochlazování staveb
- Zařízení vzduchotechniky
- Zařízení pro měření a regulaci
- Zařízení zdravotně technických instalací
- Plynová zařízení
- Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
- Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Sočástí dodávky může být dokumentace (projekt) pro provedení stavby i dokumentace pro výběr dodavatele ("tendrová dokumentace") včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Samozřejmou součástí služeb je projednání stavebních záměrů s úřady.
 

Novinky
Kovárna Pec pod Sněžkou
5. červenec 2016

Nový horský dům v centru Pece pod Sněžkou

Více
Městský bazén a ubytování v Peci pod Sněžkou
26. duben 2015

Studie městského bazénu, parkoviště a ubytování v centru Peci pod...

Více