Projekty

Součástí dodávky našeho ateliéru jsou veškeré služby související s projekty pozemních staveb:

Architektonické a stavebně technické řešení
Stavebně konstrukční část
Požárně bezpečnostní řešení
Technika prostředí staveb
- Zařízení pro vytápění staveb
- Zařízení pro ochlazování staveb
- Zařízení vzduchotechniky
- Zařízení pro měření a regulaci
- Zařízení zdravotně technických instalací
- Plynová zařízení
- Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů
- Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Sočástí dodávky může být dokumentace (projekt) pro provedení stavby i dokumentace pro výběr dodavatele ("tendrová dokumentace") včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Samozřejmou součástí služeb je projednání stavebních záměrů s úřady.
 

Novinky
Infocentrum Roudnice nad Labem
12. březen 2019

Přestavba masny na turistické infocentrum

Více
Revitalizace centra Pece pod Sněžkou
12. březen 2019

Bulvár na místo parkoviště a točny autobusů.

Více
Územní studie veřejných prostranství Roudnice nad Labem
11. březen 2019

Řešíme zadaná veřejná prostranství ve městě Roudnice nad Labem a...

Více