Architekti

V České republice žijí necelé čtyři tisícovky autorizovaných architektů (registrováných v České komoře architektů) což je méně 0,04% obyvatel České republiky. Rozhodně se tedy nejedná o masové zaměstnání.


Naprostá většina architektů pak vykonává svou profesi v Praze. Architekti tvoří specifický typ služby, která souvisí s městem, městským způsobem života. Čím větší sídlo a větší soustředění obyvatel, tím větší prostor pro činnosti architektů.


Architekti a architektura tvoří velmi široký a těžko definovatelný obor. Architekti pracují od zcela miniaturního měřítka (například design nábytku) až po urbanistické návrhy či strategie rozvoje celých kontinentů. Společným znakem pro činnost architektů je koordinace více profesí, více vědních oblastí či tvůrčích disciplín. Architekti většinou pracují v týmech. Architekti také zodpovídají za celkový výsledek. Může být, že architekti spolupracují s odborníky, kteří jsou ve specifických oblastech mnohem kvalifikovanější i schopnější, nicméně architekt je ten, který dá vše dohromady a vytvoří celek. Výsledné dílo, má-li být architekturou, musí být zároveň výtvarným objektem či musí splňovat přísné estetické nároky.


Architekti jsou jako lidé různí.


Architekti jsou workoholici i ležérní bohémové. Jsou architekti technici a architekti umělci. Špičku v oboru tvoří architekty – ženy i architekti – muži. Jsou architekti malí, vysocí, štíhlí i tlustí. Co architektům nesmí chybět, je vnímavost. Architekti zkrátka musí být citliví. Člověk, který byl přezíravý a netečný, nemůže být architektem. Apatie je smrt architektury.


Co je typické pro architekty v České republice?


Za prvé naši architekti se velmi zlepšili oproti naprostému úpadku komunistické pseudoarchitektury. Architektura 70. a 80. let znamenala degradaci oboru. Projektové ústavy byly až na výjimky (které doopravdy existovaly) ospalé továrny na projekty k ničemu. Současní architekti jsou do velké míry zatíženi pozůstatky činností architektů před rokem 1989 (i když to nebyla tak docela jejich chyba). Současní architekti rychle dohánějí své kolegy v Rakousku, Švýcarsku, Holandsku či Itálii.


Důležité je, že nová generace architektů už také vyučuje na vysokých školách a navádí nové architekty ke zcela jinému způsobu uvažování. Noví architekti začínají být sebevědomí, na rozdíl od nás se nestydí, naučili se prezentovat sebe sama i vlastní výtvory, tedy vše co se doposud moc neučilo.


Odvaha a sebevědomí architektů musí být samozřejmě vyváženo vlastní zodpovědností. To je dům, který já jsem navrhnul já a tečka. A tak to má být.
 

Novinky
Infocentrum Roudnice nad Labem
12. březen 2019

Přestavba masny na turistické infocentrum

Více
Revitalizace centra Pece pod Sněžkou
12. březen 2019

Bulvár na místo parkoviště a točny autobusů.

Více
Územní studie veřejných prostranství Roudnice nad Labem
11. březen 2019

Řešíme zadaná veřejná prostranství ve městě Roudnice nad Labem a...

Více