Územní studie veřejných prostranství Roudnice nad Labem

Účelem je zpracování územní studie veřejných prostranství (dále jen ÚSVP), která by měla být základním a uceleným materiálem pro veřejná prostranství města Roudnice nad Labem a měla by řešit především prostorové uspořádání a funkční členění veřejných prostranství, koncepci dopravního napojení včetně dopravy v klidu ve vazbě na jednotlivá veřejná prostranství, koncepční údržbu zeleně, standard povrchů a mobiliáře, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru a provázanost s územním plánem města.

Cílem je definovat kompozici stávajících a navrhovaných veřejných prostranství jako ucelené urbanistické kostry města Roudnice nad Labem. Získat podrobnější podklad pro koncepci veřejných prostranství v Územním plánu Roudnice nad Labem. Respektovat majetkoprávní souvislosti pozemků veřejných prostranství a prověřit charakter a způsob využití veřejných prostranství. Získat podklad pro koordinované rozhodování při úpravách a návrhu nových veřejných prostranství a sjednotit dílčí koncepce a pravidla uplatňovaná pro veřejné prostory. Získat přehledný podklad pro architekty a projektanty navrhující veřejné prostory a uplatňovat standard mobiliáře a prvků v urbanisticky jednotných celcích.

Územní studie VP bude sloužit prioritně k podrobnému prověření optimálního řešení veřejných prostranství. Bude sloužit jako podklad pro zpracování přípravné a realizační dokumentace (DÚR, DSP) a jako podklad pro rozhodování v území.

Prezentovat koncepci veřejných prostranství jako přehledný dokument pro občany města.

Novinky
Infocentrum Roudnice nad Labem
12. březen 2019

Přestavba masny na turistické infocentrum

Více
Revitalizace centra Pece pod Sněžkou
12. březen 2019

Bulvár na místo parkoviště a točny autobusů.

Více
Územní studie veřejných prostranství Roudnice nad Labem
11. březen 2019

Řešíme zadaná veřejná prostranství ve městě Roudnice nad Labem a...

Více