Rodinný penzion Bedřichov, Špindlerův Mlýn

Účel objektu

-          Ubytování

-          Kapacita objektu: 12 lůžek

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

-          Stavba je řešena jako moderní horské bydlení – solitér v intravilánu Špinlerova Mlýna

-          Budova má 2 nadzemní podlaží, podkroví a jeden suterén

-          Suterén vytváří architektonický piedestal pod hlavní budovu

-          Jihovýchodní nároží suterénu je vysunuto nad terén – do úrovně křižovatky ulic Horalů a Horská

-          Hlavní vstup je z úrovně 1. PP

Dispoziční řešení:

  • suterén: technika, sklepy, garáže
  • 2 nadzemní podlaží a podkroví: bydlení
  • Schodiště je umístěné v severní, tedy zadní části objektu

-          Výtvarné řešení

  • Hlavní hmota domu je komponována jako centrální objem s důrazem na vertikální členění pomocí rizalitů v každé z fasád
  • Objekt je ukončen klasickou sedlovou střechou s výraznými vikýři (východním a západním)
  • Materiálově je stavba řešena v kombinaci dřeva (sibiřský modřín na fasádách a exotické dřevo na terasách v úrovni přízemí), skla (rizality) a šedočerného plechu (ve formě krytiny střešního pláště a oplechování detailů fasády)

-          Řešení vegetačních úprav okolí a řešení zpevněných ploch

  • Jižní část – zpevněné plochy před garáží a nájezd na veřejnou komunikaci jsou řešené jako dlažba pro pojíždění osobními automobily z žulových štípaných kostek formátu cca. 100x100x100 mm (štěrkový podsyp, celková výška skladba 500 mm)
  • Střecha nad suterénem je řešena jako pochozí – rošt z exotického dřeva (např. Bangkirai) nebo z betonové mrazuvzdorné dlažba na plastové rektifikovatelné terče
  • Ostatní plochy okolo domu jsou ponechány nezpevněné – jako horská louka

-        Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

-          12 lůžek

-          5 krytých stání pro osobní automobily v úrovni 1.PP

-          3 sklepy v 1. PP

-          zastavěná plocha: 120  m2

-          Podlahová plocha obytná: 273 m2

-          Podlahová plocha užitková: 173 m2

-                     Celková podlahová plocha: 446 m2

-          Obestavěný prostor: 1 700 m3

-          Obytné místnosti jsou orientované na východ a západ (pokoje), na jih jsou orientované obývací pokoje

Novinky
Kovárna Pec pod Sněžkou
5. červenec 2016

Nový horský dům v centru Pece pod Sněžkou

Více
Městský bazén a ubytování v Peci pod Sněžkou
26. duben 2015

Studie městského bazénu, parkoviště a ubytování v centru Peci pod...

Více