Městský bazén a ubytování v Peci pod Sněžkou

ÚPA, Pec pod Sněžkou

Pro:

Jan Gerardus Streefkerk a Martin Kubík

 

Autor:

 

1. architektonický ateliér s.r.o.

Korunní 1143/84

Praha 10, Vinohrady, 101 00

Ing. arch. Jan Drahozal

Ing. arch. Jiří Rothanzl

 

Datum: 20. 4. 2015

Místo: pozemek č. 18/1 k. ú. Pec pod Sněžkou (výměra 3 086 m2)

Architektura:

Architektura se snaží přesně reagovat na místo i funkci domu. Původní pěšina, pak pracovní cesta ještě později turistická trasa časem degradovala na parkoviště. To, co chce změnit územní plán i Vy zastupitelé města Pec pod Sněžkou, je posun z parkoviště na horskou promenádu - pěší bulvár z centra Pece až po dolní stanici lanovky. Parkování na náměstí by mělo být jen krátkodobé. Hlavní parkování musí být uvnitř parkovacích domů či dole ve Velké Úpě na záchytném parkovišti.

Pec neustále nabývá na významu a trasou od Hotelu Hradec směrem na sever do Obřího dolu se v létě i v zimě valí proudy návštěvníků.

Náš návrh navazuje na koncepční řadu Sněžka Residence, Kovárna, teď tedy Úpa, následovat bude Hotel Hradec. Každý dům je jiný. Směrem k veřejnému prostoru a směrem k centru jsou objekty větší a mají více z městského domu a městských funkcí.  To, co je spojuje, je respekt k původní krkonošské architektuře. Otevřeně se hlásíme k horským hotelům a boudám jako jsou a byly Luční bouda, Petrovka, původní Labská bouda atd.

Princip naší kompozice je velice jednoduchý:

  1. Klasická budova by měla mít sokl, podstavec či terasu. V našem případě je to o to důležitější, čím více musíme vyrovnávat okolní svažující se terén. Naše terasa je pojednána v kameni a v rezavém plechu a obsahuje dvě úrovně parkování, hlavní vstup recepci s kavárnou a samozřejmě BAZÉN.
  2. V úrovni přízemí navrhujeme lehké dřevěné loubí, které nám spojí 3 nadzemní objekty. Tato úroveň také obsahuje velkou východní terasu a ze západu navazuje na horskou louku, recepci pro bytové (ubytovací) kapacity, dětský koutek a lobby bar.
  3. Na „podstavci“ stavíme dva domy a věž. Dva domy, protož jeden by byl příliš velký, mimo měřítko Pece pod Sněžkou a tři by zbytečně navozovaly dojem sídliště (tak jako třeba bytové domy pod Horizontem). Oba domy se od sebe liší. Ten jižní je spíše vertikální, omítaný, má individuální balkóny a hřeben orientovaný kolmo na ulici. Severní dům je dřevěný, s průběžnými balkóny a je spíše protáhlý. Hřeben je rovnoběžný s pěším bulvárem. Oba objekty jsou vůči sobě v dynamickém protikladu a kompoziční „konflikt“ mezi nimi vytryská do dřevěné věže. Věž je zde navržena hlavně jako akcent a symbol. Myslíme si, že tak velký soubor objektů se bez podobné dominanty neobejde. Díky věži bude dům zapamatovatelný a vymezí se z okolní zástavby.

 

Domy mají dvě podzemní a 3 respektive 5 nadzemních podlaží a obytné podkroví.

Ve druhém suterénu je 52 parkovacích stání pro osobní automobily a technické zázemí.

V prvním suterénu je hlavní vstup do objektu, vjezd do horní úrovně garáží, 50 krytých parkovacích stání pro osobní automobily, kavárna s rychlým občerstvením, recepce pro bazén, šatny a sprchy pro bazén a bazén včetně terasy a venkovní části.

Bazén je dimenzován pro kapacitu 70 návštěvníků.

V severovýchodním rohu je vstup do bazénu. Recepce slouží pro prodej vstupenek, bar pro kavárnu a rychlé občerstvení slouží jak pro vnitřní část bazénu, tak i pro posezení u hlavního vstupu.

Zázemí obsahuje 140 skříněk pro oblečení návštěvníků bazénu. Systém šaten je společný pro muže a ženy. Vstup je přes převlékací kabinky. Kabinky navazují na turniket pro vstupní kartu. Vstup do bazénu může být spojen se systémem Karty hosta Pece pod Sněžkou. Bazén je orientován na rodiny s dětmi a zejména pro děti. Bazén bude samozřejmě využívání i místní školou a školkou.

Celková plocha „vody“ bez vlastního tobogánu je 295 m2. Délka transparentního tobogánu je 70 m.

 

Vodní plochy

 

Plavecký bazén

160

Venkovní bazén

50

Dětský bazén

40

Dojezd tobogánu

18

Vířivka

9

Ochlazovací bazénky

18

Součet

295

 

Nadzemní podlaží jsou obsažené ve dvou samostatných objektech: severní a jižní. Severní má obrys (bez balkónů) cca. 20x49 m. Jižní dům má obrys zhruba 19x19 m.

Jižní dům má jedno schodiště s výtahem, severní dům má dvě schodiště a dva výtahy.

Výška hřebene jižní dům: 21,5 m

Výška věže: 27 m + 6 m stožár s vlajkou

Výška hřebene severní dům: 16 m

Počet podzemních podlaží:2

Počet nadzemních podlaží

Jižní dům: 5+podkroví

Severní dům: 3+podkroví

Domy pro ubytování mají vlastní vstup, lobby, recepce, dětský koutek (200 m2).

Počet ubytovacích jednotek: 76

Počet parkovacích stání: 102 parkovacích stání pro osobní automobily

Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené: 6

Novinky
Kovárna Pec pod Sněžkou
5. červenec 2016

Nový horský dům v centru Pece pod Sněžkou

Více
Městský bazén a ubytování v Peci pod Sněžkou
26. duben 2015

Studie městského bazénu, parkoviště a ubytování v centru Peci pod...

Více